Shiatsu beoefenaar: een nieuw beroep

De Europese Shiatsu Federatie lobbyt voor de erkenning van Shiatsu als vrij beroep in België en Europa. In België is het lobbywerk stilgevallen, maar wordt Shiatsu getolereerd door de bevoegde...

De Europese Shiatsu Federatie lobbyt voor de erkenning van Shiatsu als vrij beroep in België en Europa.

In België is het lobbywerk stilgevallen, maar wordt Shiatsu getolereerd door de bevoegde instanties en geniet het zelfs een vrij goede reputatie, alhoewel de bekendheid bij het algemeen publiek nog wat tegenvalt.

In 2012 heeft Frans Copers het onderdeel opleiding van het KSI gestaakt, maar op vraag van zijn ex studenten zijn gesprekken aan de gang om een nieuwe school op te richten. We houden jullie op de hoogte!